Dëgjesë publike për Rikonastruksionin e rrugës “ Rromës-Qafa e Drenovës”(segmenti Qendër-Rromës-Lagja -Tabakaj) rruga Fratar-Drizar dhe rruga “Ninësh-Nenaj-Damës”

 • Konsultim publik
 • 14/02/2023
 • 10.00
 • Ninësh, Drizar dhe Rromës
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Fratar/Kute/Hekal
 • Qerim Ismailaj
 • Kryetar
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, qytetar të zonave përkatëse.
 • Jo
 • Po
 • Hasna Likaj IT
 • Zamir Malasi/ zv. Kryetar