Sesion Informues mbi implementimin e Bonusit

 • Tjetër
 • Sesion Informues
 • 17/02/2023
 • 15:00
 • Muzeu i Fotografise Marubi
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Elva Margariti | DRTK Shkoder
 • Minister i Kultures | DRTK Shkoder
 • Qytetar dhe Media.
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem