Sesion Informues mbi implementimin e Bonusit

 • Tjetër
 • Sesion Informues
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Kruje
 • Shqipëri
 • Durres
 • Kruje
 • Kruje
 • Elva Margariti | DRTK Tirane
 • Minister i Kultures | DRTK Tirane
 • Qytetar dhe media.
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem