Mirembajtje e infrastrukturese rrugore

 • Inspektim/kontroll
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka