Ne kete takim do te behet ceremonia e nenshkrimit te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Bashkise Diber dhe Agjensise Zvicerane per zhvillim dhe bashkepunim.

 • Tryezë diskutimi
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Hotel "Veri" Peshkopi
 • Shqipëri
 • [email protected] DiberDiber
 • Di que
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti