Konkursi Nderkombetar per Muzeun Besa

 • Tjetër
 • Konkurs Nderkombetar
 • 15/02/2023
 • 16.00
 • TOB
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edi Rama
 • Kryeminister
 • kryetari bashkise, ministri kultures
 • Po
 • Po
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit