Inspektim i kryetarit te bashkise ne QKF me Kryeministrin dhe Elva Margaritin.

 • Inspektim/kontroll
 • 15/02/2023
 • 14.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edi Rama
 • Kryeminister
 • kryetari bashkise, ministrja kultures
 • Po
 • Po
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit