Në kuadër të projektit “Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh)” i cili zbatohet nga D&E – “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe KMOP – Qendra për Veprim Social dhe Inovacion, D&E po kërkon një Oficer Projekti/Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç.

 • Tjetër
 • Ftesë e hapur në kuadër të projektit “Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh)”
 • 17/02/2023
 • 16:00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • Jo
 • Jo
 • Stela Mardusha
 • Ditmir Kraja