Takim mbi shpjegimin e proceseve te pritshme në kuadër të fazës screening, takimit bilateral si dhe puna pergatitore ne kuader të takimit të rëndesishëm

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 14/02/2023
 • 10:00
 • Hotel Xheko Imperial
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • Tiranë
 • Almira Xhembulla
 • zëvendësministër
 • znj. Almira Xhembulla, pjesëmarrës nga Agjencia Kombetare e Mjedisit, pjesëmarrës nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • Jo
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi