Lancimi i Planit Vendor te Veprimit per Barazine Gjinore 2023-2025

 • Tryezë diskutimi
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Durres, Bashkia Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Emiriana Sako | Michele Ribotta
 • Kryetare e Bashkise Durres | Perfaqesues i UN Women ne Shqiperi
 • Folesit kryesore , perfaqesues te tjere nga delegacioni i BE dhe perfaqesues nga bashkia
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka