Konsultim publik per dhenien me qira te pasurise se paluajtshme te llojit Kenete.
Ky eshte konsultimi i dyte publike qe do te zhvillohet, pasi konsultimi i pare publik per te njejtin pasuri eshte zhvilluar me date 12.01.2023. Kjo eshte nje procedure ne vazhdimesi.

 • Konsultim publik
 • 08/03/2023
 • 10:00
 • Fshati Sulzotaj, ne lokalin privat te Ekuran Murrizi
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Terbuf
 • Mimoza Thomaj | Andi Bullari | Dorjan Spaho
 • Sekretare e Keshillit Bashkiak | Pergjegjes sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike | Pergjegjes sektorit Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes dhe Aseteve
 • Mimoza Thomaj, Andi Bullari, Dorjan Spaho, qytetare te tjere te fshatit Sulzotaj
 • Po
 • Po
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem