Projekt i miratuar dhe nisur fillimi punimeve qe ne 2022(miratuar 4 muaj para dates se zgjedhjeve).

 • Inspektim/kontroll
 • 19/02/2023
 • 10:00
 • Berxulle,Njesia Administrative Berxulle,Bashkia Vore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Vore
 • Berxulle
 • Blerim Shera | Gerti Delli | Arlind Papa
 • Kryetari i Bashkise | Drejtor i Drejtorise se Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit | Drejtor i Drejtorise se Mirembajtjes dhe Mbikqyrjes se Infrastruktures
 • Nuk do kete te ftuar
 • Jo
 • Po
 • Blerim Shera, Kryetar Bashkie
 • Ronila Bulku, Pergjegjese e Sektorit te Çeshtjeve Ligjore