Në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian për Kapitullin 24, do të zhvillohet takimi e radhës me temë: Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri-Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit.

 • Tryezë diskutimi
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Hotel Tirana
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 9
 • Besfort Lamallari | Suela Bonjaku | Robert Bohunicky
 • Zv.minister i Brendshem | Specialist në Sektorin për Hetimin e Krimit Kompjuterik në Policinë e Shtetit | Ekspert në Byronë e Policisë Kriminale, Ministria e Brendshme e Sllovakisë
 • Specialist në Sektorin për Hetimin e Krimit Kompjuterik në Policinë e Shtetit; Ekspert në Byronë e Policisë Kriminale, Ministria e Brendshme e Sllovakisë; Pjesëmarrës nga institucionet e linjës, shoqëria civile dhe ekspertë kombëtarë
 • Jo
 • Jo
 • Ardian Bita
 • Ardian Bita