Aktivitet me të rinjtë e Qendrës Multifunksionale Swans në kuadër të projektit “We are all made of stars 2” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë.
Gjatë aktivitetit do performohet në disiplina kulturore dhe të ketë një seksion këshillimi dhe drejtimi për karrierën e tyre.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/02/2023
 • 12:00 - 14:00
 • 12:00 - 14:00
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 9
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Z. Alqi Kushi, Drejtor i AKR, Kompozitorë, Balerinë, të rinj dhe të reja
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti