Prezantimi i punës së institucionit Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Gjimnazi “Jani Nushi” Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnjë
 • Lushnjë
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | znj. Natasha Salaj
 • Komisioner | Drejtoreshën e gjimnazit “Jani Nushi”,
 • mesues dhe sentati i nxenesve
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse