Prezantimi i punës së institucionit Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/02/2023
 • 10:00
 • Bashkia Devoll
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Devoll
 • Bilisht
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | z.Eduard Duro | z.Nertil Jole
 • Komisioner | Kryetari i Bashkisë | Prefektit të Qarkut të Korçës
 • përfaqësues të pushtetit vendor, Drejtori të bashkisë, OJF, përfaqësues nga komunitete të ndryshme
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse