Interviste ne televizion mbi zhvillimet e sektorit dhe puna per vitin 2023

 • Tjetër
 • Interviste
 • 14/02/2023
 • 17.00
 • Klan News
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 3
 • Frida Krifca
 • Minister
 • Frida Krifca, Mirela Milori
 • Po
 • Jo
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore