Inspektim ne kantierin e punimeve te objekteve te rindertimit

 • Inspektim/kontroll
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Emiriana Sako | Ndermarrjet ne varesi
 • Kryetare e Bashkise Durres | Ndermarrjet ne varesi
 • Kryetarja e bashkise, inxhinier, staf, banore
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurta Gjoka