Kerkojme mirekuptimin tuaj pasi ky takim pune mbi pagat e magjistratave ishte i paparashikuar dhe u konfirmua jashte agjendes.

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 06/02/2023
 • 15:00
 • Ministria e Drejtesise
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja, znj. Delina Ibrahimaj
 • Minister i Drejtesise, Minister i Financave
 • Minister i Drejtesise, Minister i Financave
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu