Takim pune ne ambientet e MZSH Berat

 • Tjetër
 • Takim rutine ne vijim te punes se ketij sektori
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Ambientet e MZSH Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtuesi i MZSH Berat etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)