Takim me te rinjte ne Qendren Rinore dhe diskutim mbi digitalizimin

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/02/2023
 • 11:00
 • Qendra Rinore ne Rajonin nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 2, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)