Perkujtimi i 80-vjetorit te Keshillit Krahinor te Shpiragut

 • Tjetër
 • Aktivitet perkujtimor historik
 • 11/02/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Sinje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Sinje
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Sinje, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)