Bazuar në ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” te ndryshuar me ligjin nr.77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.133/2015”, Agjencia e Trajtimit të Pronave brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve, publikon vlerësimet e vendimeve përfundimtare për çdo rast kur ka ndryshuar zëri kadastral sipas neneve 1 dhe 2 të këtij ligji. Ligji nr.77/2022 ka hyre ne fuqi ne datën 30.12.2022.

 • Tjetër
 • Përllogaritjen e vlerës financiare të vendimeve me të drejtë kompensimi sipas ndryshimeve në ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e Pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” me ligjin nr.77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.133/2015”.
 • 13/02/2023
 • 08:00 dhe ne vijim
 • Informacioni do te publikohet ne faqen zyrtare te Agjencisë se Trajtimit te Pronave www.atp.gov.al duke filluar nga data 6 shkurt 2023 dhe në vijim, sipas prioriteteve dhe ne zbatim te objektivave sektoriale dhe institucionale.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, TiranëAgjncia e Trajtimit te Pronave
 • ska
 • ska
 • Njoftim ne faqen online www.atp.gov.al te ATP-se
 • Jo
 • Po
 • Ervehe Cumani, Drejtore e Drejtorise se Sherbimeve Mbeshtetese
 • Geraldo Durdaj, Drejtor i Pergjithshem i Agjencise se Trajtimit te Pronave