Inspektim i punimeve te Qendra Kombetare e Kultures per Femije me Kryeministrin.

 • Inspektim/kontroll
 • 15/02/2023
 • 14:00
 • Qendra Kombetare e Kultures per Femije
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Kryeministri | Elva Margariti
 • Kryeminister i Shqiperise | Minister i Kultures
 • Media
 • Po
 • Po
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem