Takim me të rinj

 • Tjetër
 • Bashkëbisedim/kafe
 • 10/02/2023
 • 11:00
 • Bar kafe
 • Shqipëri
 • Kukës
 • Kukës
 • Kukës
 • Safet Gjici
 • Kryetar i Bashkisë Kukës
 • Kryetari i Bashkisë, zv/kryetari, përgjegjës i rinisë, të rinj
 • Jo
 • Jo
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem