Diten e premte, me date 10 shkurt 2023 do te zhvillohet prezantimi i Strategjise Kombetare per Zhvillimin dhe Integrimin Evropian 2022-2030.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/02/2023
 • 09:00
 • Tirane. Agroturizem C. I. Shehu
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Surrel 221
 • Kryeministri, SHTZ Edi Rama dhe pjesemarres te tjere
 • Kryeminister i Republikes se Shqiperise
 • Kryeministri dhe pjesemarres te tjere
 • Jo
 • Jo
 • -
 • -