Inpsektim mbjellje pemesh ne Mbrostar

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 10:00
 • Ku po kryhet inspektimi
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Mbrostar
 • S'ka
 • S'ka
 • Kryetari i Bashkise Fier,Kryetari i Njesise Administrative, mund te jene edhe Deputete te Parlamentit sipas deshires
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem