Në kuadër të rehabilitimit të zonave urbane, inspektimi për rikualifikimin e fasadave të pallateve në bllokun e banimit të lagjes nr. 18, njësia administrative nr.4, Loti I 1-rë dhe I 2-të.

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 10:30
 • Durres
 • Shqipëri
 • durres
 • durres
 • durres
 • Kryeministri z. Edi Rama | Emiriana Sako
 • Kryeminister i Republikes se Shqiperise | Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryeministri z.Edi Rama, Kryetarja Emiriana Sako dhe pjesemarres te ndryshem
 • Po
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Dhurta Gjoka