Vizite e drejtuesve te larte te MB ne ambientet prodhuese te kompanise qe prodhon dokumentet biometrike ALEAT

 • Tjetër
 • Takim informues
 • 08/02/2023
 • 10:00
 • Zyra Qendrore Aleat, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 4
 • Bledi Çuçi
 • Minister i Brendshem
 • Sekretari i Pergjithshem, Shefja e Kabinetit, Drejtues te GJC, perfaqesues te kompanise dhe Bordit Drejtues
 • Jo
 • Jo
 • Ardian Bita
 • Ardian Bita