Shpallja e thirrjes se nje projekti ne bashkepunim me FAO dhe Universitetin Bujqesor te Tiranes

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/02/2023
 • 10.00
 • Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 9
 • Frida Krifca | Fatbardh Sallaku
 • Minister | Rektor UBT
 • Perfaqesues te MBZHR, Perfaqesues te FAO, Studente dhe Pedagoge te UBT
 • Po
 • Jo
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore