Sesion informues mbi implementimin e Bonusit

 • Tjetër
 • Sesion informues
 • 09/02/2023
 • 12.30
 • kalaja elbasan
 • Shqipëri
 • elbasan
 • elbasan
 • 4
 • Minister i Kultures | Dr. DRTK korce
 • Minister i Kultures | Dr. DRTK korce
 • Minister i Kultures, Dr. DRTK korce
 • Po
 • Po
 • Xhulia Xhaferi, asistente e Sekretares se Pergjithshme
 • Zerina Bruci, Sekretare e Pergjithshme