Njoftime dhe diskutime

 • Tjetër
 • Seancë Plenare
 • 13/02/2023
 • 17:00
 • parlamenti
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Deputet
 • Deputet
 • Media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem