Event me rastin e 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

 • Tjetër
 • Konferencë
 • 15/02/2023
 • 18:00
 • Mak Albania, ish- Sheraton
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Organizatoret Ambasada e Republikes se Kosoves
 • Organizatoret
 • Media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem