Zhvillimi i negociatave per Marreveshjen Administrative per njohjen e sigurimeve shoqerore te ndersjelleta

 • Tjetër
 • 08/02/2023
 • 09:00
 • Podgorice, Mal i Zi
 • Shtet tjetër
 • Mal i Zi
 • Olta Manjani | Astrit Hado | Edina Dešić
 • Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë | Drejtor i Pergjithshem ISSH | Zëvendësministrja e Punës dhe Mirëqenies Sociale
 • Olta Manjani, Astrit Hado, Albin Gega
 • Jo
 • Jo
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH