Diskutim me të rinjtë e shkollës Bardhyl Popa për ecurinë e programit jashtë orarit mësimor

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 08/02/2023
 • 13:00 - 14:00
 • Shkolla Bardhyl Popa
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Qyteti Elbasan
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Të rinjtë e shkollës Bardhyl Popa
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti