Diskutim me mësuesit e trajnuar mbi ecurinë e Programit të Kodimit në Klasën e Parë

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 08/02/2023
 • 14:00 - 15:00
 • Shkolla Luigj Gurakuqi
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Qyteti Elbasan
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Mësuesi të arsimit para universitar
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti