Per kontributin e administrates vendore si dhe sfidat qe e presin.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnje
 • Lushnje
 • Fondacionit Konrad Adenauer Stiftung | Eriselda Sefa
 • drejtues | Kryetar i Bashkise Lushnje
 • Eriselda Sefa,administrata, Eksperte te fushes nga institucione te ndryshme, pushteti qendror, perfshire edhe akademine, shoqerine civile
 • Po
 • Jo
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem