Nenshkrim Marreveshje mes Ministrise se Arsimit dhe Sportit dhe Bashkise Durres per Karten e Studentit.

 • Tjetër
 • Nenshkrim marreveshjeje
 • 07/02/2023
 • 17.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Emiriana Sako | Evis Kushi
 • Kryetarja e Bashkise Durres | Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Kryetarja e Bashkise, Ministrja e Arsimit dhe e Sportit, Drejtues te MAS
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka