aktivitet sportiv per te rritura

 • Tjetër
 • ndeshje volejbolli per te rritura
 • 08/02/2023
 • 15:00
 • Farke,Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Farke
 • Dariel Kembora
 • Pergjegjes
 • Dariel Kembora.Maliq Allko
 • Jo
 • Jo
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem