Ndjekja e stërvitjes të ekipit të basketboll/volejbollit dhe diskutim me të rinjtë.

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 07/02/2023
 • 13:45 - 14:45
 • Shkolla 28 Nëntori Kuçovë
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Kuçovë
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Të rinjtë e shkollës 28 Nëntori
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti