Diskutim me të rinjtë në lidhje me rolin dhe angazhimin e tyre në vendimmarrjen vendore dhe me gjere

 • Tryezë diskutimi
 • 07/02/2023
 • 12:30 - 13:30
 • Qendra Rinore Kuçovë
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Kuçovë
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Të rinjtë e Këshillit Vendor Rinor Kuçovë
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti