Aktivitet vjetor me të rinjtë e Këshillit Rinor dhe grupit të vullnetarëve.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/02/2023
 • 09:30
 • Salla e Këshillit Bashkiak Prrenjas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Prrenjas
 • Prrenjas
 • Z. Nuri Belba | Znj.Gordana Karaj
 • Kryetar i Bashkisë Prrenjas | Përgjegjëse e Njësisë së Integrimit Europian
 • Kryetar i Bashkisë Prrenjas, Përgjegjëse e Njësisë së Integrimit Europian, të rinjtë e Këshillit Vendore dhe të rinjtë e grupit të vullnetarëve.
 • Jo
 • Po
 • Matilda Zerani, Specialiste në Drejtorin Juridike.
 • Maliq Alla, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit