Sfidat, sukseset dhe rekomandimet per vazhdimesine e projektit Food Hub si dhe vazhdimesine e bashkepunimin ne projekte te tjera.

 • Tryezë diskutimi
 • 07/02/2023
 • 11:00
 • Bashkia Libazhd
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Librazhd
 • -
 • -
 • Perfaqesues te World Vision, Kryetari dhe perfaqesues te Bashkise Librazd
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem