Pjesemarrje ne eprezantimin e rezultateve te “Vjetarit statisikor rajonal 2022 – qarqet dhe bashkite, ne kuader te projektit “Statistika te forta vendore shqiptare”, financuar nga Agjencia Zvicerane per Zhvillim dhe Bashkepunim

 • Tryezë diskutimi
 • 08/02/2023
 • 10.00
 • Tirana International Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit