Pastrim i ambienteve nga punonjes te administrates se Prefekti dhe Administrates se Bashkise Kamez

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/02/2023
 • 10:00
 • Bashkia Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Kamez
 • Rakip Suli | Afrim Qendro
 • Kryetar | Prefekt
 • Punonjesit e Adminstrates se Prefektit dhe Bashkise Kamez
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, Specialiste ne Sektorin e Kompetencave vendore
 • Sekretar i Pergjithshem (vakance)