Dhurimi i gjakut per njerezit ne nevoje nega Administrata e Prefektit te Qarkut Tirane ne bashkepunim me Kryqin e Kuq.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/02/2023
 • 09:00
 • Prane ambienteve te Institucionit te Prefektit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Afrim Qendro
 • Prefekt
 • Punonjesit e Adminstrates se Prefektit
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, Specialiste ne Sektorin e Kompetencave vendore
 • Sekretar I Pergjithshem (vakance)