Diskutim me te rinjtë e Kuçovës dhe Skraparit për rritjen e mundësive që kanë të rinjtë për aktivitete, pjesëmarrje dhe vendimmarrje në bashkitë e vogla.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/02/2023
 • 11:00 - 12:30
 • Qendra Rinore Kuçove
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Kuçovë
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Të rinjtë e Këshillit Vendor Rinor Kuçove dhe Skrapar
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti