Vizite ne disa sipermarrje private ne njesine Levan, per t’u njohur nga afer me sfidat dhe arritjet e tyre.

 • Tjetër
 • Vizite ne disa sipermarrje private ne njesine Levan.
 • 04/02/2023
 • 12:00
 • Ne ambientet e aktiviteteve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Levan
 • s'ka
 • s'ka
 • Kryetar i Bashkise Fier, sipermarresit private, mund te jene edhe Deputete te Parlamentit sipas deshires
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem