Tryeze diskutimi me komunitetin e njesise Qender mbi problematikat e zones.

 • Tryezë diskutimi
 • 04/02/2023
 • 10:00
 • Lokal privat ne qender te njesise qe siguron hapesira te mjaftueshme, pa kufizuar prezencen e komunitetit qe deshiron te marre pjese ne kete takim.
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Qender
 • Armando Subashi
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise Armando Subashi, perfaqesues te njesise administrative Bashkia Fier, nese deshirojne deputetet mund te jene prezent.
 • Jo
 • Po
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem