Konferencë një ditore

 • Tjetër
 • Konferencë
 • 08/02/2023
 • 09:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Ministrja ka fjalë përshëndetëse. | Organizatoret
 • Minister i Kultures | Organizatoret
 • Media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem